Webinarium om Repowering

Publicerat av: Jeanette Lindeblad

Uppsala Universitet och Nätverket för Vindbruk håller den 21 februari ett öppet webinarium om repowering i vindkraft. Torsdagen den 21 februari kl. 14.00 – 15.00. I

Du får veta mer om vilka alternativ man har när vindkraftverken har tjänat ut. De tekniska, ekonomiska och miljömässiga aspekterna av alternativen repowering(generationsskifte), Life time extension (förlängd livstid) och nedmontering kommer att belysas samt vilken framtida potential som finns. Du får också veta vilka tillstånd som behövs idag och ta del av diskussionen om man kan förenkla tillståndsprocessen.

TID

Torsdagen den 21 februari kl. 14.00 – 15.00

PLATS

Onlineforum, som nås via länk http://vindkraftskurs.se/webinar.htm

MEDVERKANDE

Andreas Wickman, Wickman Vind

Andreas ansvarade för repoweringprojekten på Näsudden. Sammantaget har 61 gamla verk bytts ut till 30 nya. Utbytet har skett successivt under de senaste 7 åren och har lett till att fyra gånger så mycket energi produceras.

Melina Malafry, universitetslektor i miljörätt vid Stockholms universitet

Melina har i sin avhandling behandlat frågor om de rättsliga förutsättningarna för bl.a. vindkraft, med särskilt fokus på ev. konflikter med skyddet av biologisk mångfald. Melina har även varit föredragande på Mark- och miljööverdomstolen.

Jakob Economou, projektledare på Energikontoret Skåne med särskilt fokus på vindkraft

Jakob har arbetat med att identifiera hinder och möjligheter med repowering. Nu arbetar han med en potentialstudie om repowering i Skåne samt sprider information om repowering till Skånes kommuner.

Moderator är Olle Jansson som är rektorsråd på Uppsala universitet, Campus Gotland.

Med hjälp av en chatfunktion kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor. Webbinariet filmas och läggs därefter ut på hemsidan.

Läs mer om Vindkraftskurs och webinariet här:

http://vindkraftskurs.se/