Vindkraften i kris

Låga intäkter från försäljningen av el och certifikat täcker idag inte ens drift och underhåll av vindkraftverken. Några bolag har gått i konkurs, andra ligger i riskzonen. Allra värst är situationen för de bolag som startade sin verksamhet under boomen för fem år sedan, när vindkraftverken var som dyrast och el- och certifikatpriserna höga. Men nu … Fortsätt läsa Vindkraften i kris