Vindkraft för 100 miljarder ger jobb och industri i Norrland

Publicerat av: Jeanette Lindeblad

Ja, 100 miljarder kronor kommer sannolikt att investeras i Norrland fram till år 2030. I storskalig vindkraft. Överskådligt är den landbaserade vindkraften den mest ekonomiskt fördelaktiga gröna energin att investera i.

Utbyggnaden av vindkraften påverkar inte bara landskapet utan också möjligheterna till utveckling i landsdelen. Enligt Vindkraftcentrums erfarenheter och kartläggningar av storskalig vindkraft i Norrland ger de 100 miljarder kronorna:

  • 10 000 regionala årsanställningar fram till 2030 inom bygg och anläggning.
  • Drygt 20 000 regionala årsanställningar för drift och underhållsjobb.

Läs mer>>