Vi välkomnar våra nya styrelseledamöter

Publicerat av: Ulla Hedman Andrén

Vi välkomnar våra nya styrelseledamöter Henrik och Ingvar
Henrik Aleryd
Henrik började med vindkraft på Göteborg Energi 1999 och har arbetat med vindkraft på regional och nationell nivå inom Power Väst och Energimyndighetens Nätverket för vindbruk sedan 2008 med fokus på att möjliggöra vindkraftsutbyggnad och att det blir svensk sysselsättning på denna. Kör elbil som laddas med solcellerna på taket.

Ingvar Bartholdsson
Ingvar jobbar på bank, med finansieringsfrågor på vindkraftsetableringar, solkraft, biogas och vattenkraft, främst i Halland. Han har varit delaktid i ett flertal etableringaroch är även insatt i ersättningsfrågor till markägare. Kör elbil som laddas med vindandelar.