Svensk Vindkraftföreningspris för 2018

Publicerat av: Ulla Hedman Andrén

Årets Vindkraftpristagare 2018

Svensk Vindkraftföreningspris för 2018 tilldelas:
Henrik Aleryd & Fredrik Dolff – Power Väst

Power Väst med Henrik Aleryd och Fredrik Dolff har bidragit till att ta fram och förmedla viktig statistik med goda underbyggda fakta för att öka kunskapen kring vindkraftsbranschen och hur olika segment hänger ihop. Med gedigen kunskap och god kommunikation har de spridit information inom och utom branschen för att skapa förståelse och ge rätt underlag för beslut. Power Väst har under 10 år varit med och höjt medvetandet och kunskapen kring vindkraft till kommunala politiker, speciellt inom Västra Götalandsregionen. Detta har varit med och bidragit till att Västra Götaland idag ligger i topp på utbyggnadslistan i Sverige. Med sin kunskap belyser de vindkraftens påverkan på till exempel människa och natur utifrån den senaste forskningen och teknikutvecklingen samt presenterar de ekonomiska möjligheter som vindkraften medför. Ett viktigt mål som Power Väst arbetar för är att skapa er lokala och nationella arbetstillfällen inom vindkraftsbranschen.

Förutom deras lokala engagemang har arbetet hjälpt till att främja vindkraftsutbyggnaden i hela Sverige.

Därför vill Svensk Vindkraftförening förära Henrik Aleryd och Fredrik Dolff från Power Väst årets vindkraftspris.

Ullared den 23 maj 2018

Styrelsen i Svensk Vindkraftförening

Jeanette Lindeblad

ORDFÖRANDE