Svensk Vindkraftförenings replik på regeringens proposition

Publicerat av: Joel Alexandersson

Svensk Vindkraftförening har tagit del av regeringens proposition som lämnades till riksdagen den 19 april och har följande övergripande kommentarer och synpunkter.
Bifogas som pdf.