Svensk Vindkraftförenings remissvar

Publicerat av: Joel Alexandersson

Svensk Vindkraftförenings remissvar avseende Energimyndighets rapport ER 2018:6 -Slopande av anslutningskostnaden för havsbaserad vindkraft. Bifogat finner ni remissvaret i pdf format.