Årets vindkraftpris till Prof. Lennart Söder

Publicerat av: Jeanette Lindeblad

Hyllad pristagare på årets Stämmodag för Svensk Vindkraftförening i Göteborg

Svensk Vindkraftförenings stämmodag 2015 inleddes med utnämningen av årets vindkraftpris. Av tradition utses vid årsstämman varje år en person eller organisation som gjort en särskild insats för att främja vindkraften. I år tilldelades priset professor Lennart Söder, för sitt ihärdiga arbete med att bevisa potentialen för förnybart i Sveriges elförsörjning.

Lennart Söder har tillsammans med sitt team på KTH visat på den potential vi har för etablering av Vind- och Solkraft i det svenska elsystemet. I den senaste rapporten visar de att det är tekniskt möjligt att integrera 60 TWh vind- och solkraft i Sverige – motsvarande 40 procent av den svenska elproduktionen. Detta presenteras i rapporten ”På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige” om nära 100% förnybar energi i det svenska elnätet. Lennart, som inte kunde vara på plats under stämman men väl på länk/skype, var mycket glad och stolt över priset som visade att dessa insatser och ambitioner var uppskattade.

Motiveringen från Svensk Vindkraftförening i sitt val av vinnare:

”Professor Lennart Söder har med sitt team på KTH visat på möjligheten Sverige har för att balansera en stor mängd etablerad vind- och solkraft i det svenska elsystemet. Detta presenteras i rapporten ”På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige”. Istället för att fastna i politiska målsättningar har Lennart med sitt team gått vidare och visat på den verkliga potentialen 60TWh ny förnybar energi, 40 procent av den svenska elproduktionen. Att arbeta med och/eller för förnybar energi kan fortsatt vara kontroversiellt men detta har Lennart stått upp emot och ihärdigt debatterat för slutsatserna i framtagna rapporter. Att gå över till förnybart kommer inte kunna ske imorgon eller vara trivialt men om man ser detta som en möjlig utveckling har Lennart bevisat att det mycket väl kan visa sig att det är ekonomiskt försvarbart att redan idag anpassa beslut, regler och investeringar, efter vad som är ekonomiskt rationellt för detta framtida elsystem”.