Styrelsens arbete kring värdet av elcertifikat

Publicerat av: jan-ake.jacobson@telia.com

Satta mål för vindkraftens andel i energimixen har uppfyllts i förtid. Det har lett till mer tillgång än efterfrågan på elcertifikat med prisras som följd. Detta har drabbat pionjärerna i branschen. Pionjärer som tagit smällar och banat väg för en utveckling till allt bättre, effektivare och mer prisvärda vindturbiner som kan byggas utan intäkter från elcertifikat.

Ladda ner medlemsbrevet och läs vidare om föreningens arbete för att tidiga investerare ska få bättre betalt för tilldelade elcertifikat.