Småskalig vindkraft

Publicerat av: Ulla Hedman Andrén
Marknadsöversikten uppdaterad
I slutet av 2014 uppdaterades den marknadsöversikt av små vindkraftverk som sektion småskalig vindkraft tar fram med stöd av Energimyndigheten. Nu finns den att ladda ner.