Skattereduktion för förnybar elproduktion

Publicerat av: Ulla Hedman Andrén

DEBATT:  Möjligheten att delta i energiomställningen måste också erbjudas medborgare utan egna tak eller tomter. Efter nästan tio års kamp för att få frågan om skattelättnad för andelsägd förnybar elproduktion prövad, kom i veckan äntligen beskedet. Nu snabbutreder regeringen möjligheterna att ge rättvisa villkor även för de som bor i lägenhet att delta i energiomställningen.

Läs hela artikeln här. http://effektmagasin.se/ta-chansen-att-blasa-liv-i-den-grona-grasrotsrorelsen/