Seminarium: Tema vindresursen

Publicerat av: Jeanette Lindeblad

Vindforsk bjuder i samarbete med STandUP for Wind in till ett seminarium om vindresursen på Uppsala universitetet, det övergripande temat: Hur kan forskningsresultat omsättas till lönsam vindkraftsproduktion.

8 november  kl. 09.00 – 16.00

För mer info: www.vindforsk.se/konferenser