Ramverk för färdplan mot 100% förnybart

Publicerat av: Jeanette Lindeblad

En omställning som brådskar

Sverige har genom energiöverenskommelsen mellan fem partier från 2016 ett mål om 100 % förnybar elförsörjning till år 2040. Det är bra, men det är långt ifrån tillräckligt. Sverige har unikt goda möjligheter att ställa om hela sitt energisystem inklusive trans- porter och industrin. Det både kan och bör göras i en raskare takt än till 2040.

IPCC:s specialrapport om 1,5 grader gör det tydligt att vi inte kan vänta med att agera. Världen behöver halvera sina utsläpp till 2030 och nå netto- noll till år 2050. Klimatet kan inte vänta och det nns stora fördelar för Sverige, som har unikt goda förutsättningar för omställningen, att ha en snabb takt i moderniseringen och utbyggnaden till ett hållbart, förnybart och framtidsinriktat energisystem. Nyckeln är energieffektivisering, ökad exibilitet och förnybar energi. Genom att gå före visar Sverige att det går att kombinera ett välfärdssamhälle med ett hållbart energisystem. Samtidigt kan vi öka vår konkurrenskraft och främja export, eftersom de nya systemlösningarna innebär att vår industri och kompetens ligger i framkant.

För att nå nettonollutsläpp i Sverige behövs en omställning från fossil till förnybar energi. Regeringen behöver ta fram en färdplan som stakar ut de stora dragen i den nödvändiga energiomställningen. Här lyfter vi fram några av de viktiga aspekter som behöver adresseras i en sådan färdplan.

Genom att gå före visar Sverige att det går att kombinera ett välfärdssamhälle med ett hållbart energisystem. http://www.fornybart.org/wp-content/uploads/2019/02/Fornybart_Fardplan_2019_final.pdf

page2image13992
page2image14320