Nu händer det!

Publicerat av: jan-ake.jacobson@telia.com

Regeringskansliet – Infrastrukturdepartementet har lämnat

Remiss av förslag om att elcertifikatssystemet bör avslutas år 2035 och ett stoppdatum den 31 december 2021 bör införas i Sverige

Läs remissen här!