Länsposten: “Allvarligt läge för vindkraftägare”

Publicerat av: jan-ake.jacobson@telia.com

Den rekordvarma vintern och låga efterfrågan på el har gett ett rekordlågt elpris, samtidigt är värdet på elcertifikaten är på väg mot noll kronor.
Nu varnar Svensk Vindkraftförening för en konkursvåg för mindre vindkraftsbolag och krav ställs på att regeringen tidigarelägger en stängning av elcertifikaten.

Läs artikeln här!