Lägg inte utbyggnaden av förnybar energi i malpåse

Publicerat av: Jeanette Lindeblad

DEBATT För att klara målet om ett helt förnybart elsystem 2040 och visa handlingskraft i förverkligandet av Parisavtalet måste regeringen säkra den fortsatta utbyggnaden av förnybar el. Energimyndighetens förslag att senarelägga utbyggnaden av förnybar el går stick i stäv med nya EU-krav, skriver bland andra Anders Wijkman, avgående ordförande i Miljömålsberedningen. Hela artikeln här.