Här är 3 skäl till att fler ska få producera egen el

Publicerat av: Ulla Hedman Andrén

DEBATT. Samma EU-regler som subventionerar kolkraft i Polen stoppar att fler I Sverige ska bli delägare i elproduktion genom vindkraft och solel. Regeringen – snabbutred detta! uppmanar en rad organisationer. Läs hela artikeln här