Ge fler hushåll möjlighet att delta i energiomställningen

Publicerat av: Jeanette Lindeblad
Bästa medlemmar,
Idag publicerades en debattartikel som 100% förnybart skrivit tillsammans med Sveriges Konsumenter, Hyresgästföreningen och Solel Sala Heby. I den lyfter vi behovet av att även inte låta boendeformen få styra över hushållens möjlighet att delta i energiomställningen som prosumenter. Vi har under kommunicerat i sociala medier, men välkomnar givetvis att ni hjälper till att sprida artikeln och/eller budskapet: