Fördjupad studie; Drift och underhåll

Publicerat av: Jeanette Lindeblad
Inom projektet Fördjupad studie – Drift och underhåll har vindkraftens driftsfas undersökts utifrån perspektivet regional nytta i form av arbetstillfällen. Syftet har varit att visa på hur arbetsmarknaden ser ut under vindkraftens driftsfas, samt belysa utrymmet för förbättringar inom arbetsprocesser, affärsmöjligheter och teknikutveckling under driftstiden.

Projektet Fördjupad studie drift och underhåll är utförd av Vindkraftcentrum.se med finansiering från Nätverket för Vindbruk och har pågått under år 2017-2018.