Fastighetsskatten för vindkraftverk ska vara 0,2 procent

Publicerat av: Jeanette Lindeblad

Fastighetsskatt: Vindkraftverk, statsstöd

 Förhandsbeskedet meddelat: 2017-02-08 (dnr 28-16/D)
 Fråga om fastighetsskatt för vindkraftverk ska beräknas till 0,5 procent eller 0,2 procent av taxeringsvärdet.
Mer att läsa här.