Energimyndighetens förslag till stoppregel verkningslös

Publicerat av: Ulla Hedman Andrén

Pressmeddelande från Svensk Vindenergi:
Myndigheten föreslår ett datumstopp år 2030, minst 9 år efter att utbyggnadsmålet har uppnåtts. Därmed blir förslaget i praktiken helt verkningslöst med konsekvensen att lönsamheten i merparten av alla investeringar hotas. Läs mer

Svensk Vindkraftförening är eniga med Svensk Vindenergi.

ghjghj

Kommentera