Energimyndighetens förslag till stoppregel verkningslös

Publicerat av: Jeanette Lindeblad

Myndigheten föreslår ett datumstopp år 2030, minst 9 år efter att utbyggnadsmålet har uppnåtts. Därmed blir förslaget i praktiken helt verkningslöst med konsekvensen att lönsamheten i merparten av alla investeringar hotas, säger Svensk Vindenergi i ett pressmeddelande.
 Läs mer

Vi är eniga med Svensk Vindenergi i denna fråga.
Läs mer om Svensk Vindkraftförening arbete kring detta här.