Energifakta i valdebatten

Publicerat av: Jeanette Lindeblad

Efter sommarens värmebölja har klimatdiskussionen fått större utrymme, och därmed även den energipolitiska debatten. Det är positivt, men tyvärr förekommer en rad förenklingar och ibland rena felaktigheter i debatten. Här kommer ett ”cheat sheet” för att syna och bemöta några av de vanligaste förekommande missuppfattningarna och argumenten.

Energifakta_Valet2018