Bästa medlemmar!

Publicerat av: jan-ake.jacobson@telia.com

Vi har väldigt utmanande tider. 2020 har inletts av omständigheter som i stigande grad är näst intill omöjliga att styra över och som sammanvägt orsakat fallande elpriser och priser på elcertifikat. För att nämna några:

  • Riklig vindtillgång.
  • Riklig nederbörd. Det har gett rekordstort vattenmagasin på hela 30 TWh före vårens avrinning med mycket smältvatten.
  • Rekordmild vinter.
  • Pandemi i form av ett nytt virus. Näringsliv och samhälle går ner på lågvarv.

Allt detta har bidragit till god tillgång på elproduktion – väldigt låg efterfrågan på elanvändning och därav extremt låga elpriser.

Vi får telefonsamtal – e-post från många medlemmar som har stora ekonomiska problem i närtid. Vi har i medlemsbrev och på vår hemsida försökt att ge råd om viktiga åtgärder man själv som medlem och producent kan vidta.

Det föreningen kommer göra i närtid är att lämna in remissvar till Regeringskansliet och Anders Ygeman och meddela hur vi anser att en ny kvotkurva bör se ut. Dvs starkt komprimerad de första åren (2021 – 2026) för att därefter snabbt minska i värde resterande år (2027 – 2035). Det för att med en större kvotplikt snabbt minska det stora överskottet i elcertifikat och då få upp priserna på dem, vilket kommer gynna framför allt tidiga investerare i vindkraft åren 2008 – 2012. 

Styrelsen följer intensivt utvecklingen i omvärlden för att i möjligaste mån begränsa skadeverkningarna, samtidigt som vi tvingas avboka och ställa in planerade utvecklingsprojekt, föreningsstämma med drift- och underhållskonferens mm. Förslag som kommer in kan inte alltid verkställas omgående, utan har att hanteras enligt våra föreningsdemokratiska rutiner och stadgar. Det finns frågor med gemensamma lösningar men också bekymmer som bara kan lösas enskilt. Exempelvis kan det handla om att förhandla utifrån förståelsen för oförutsedda omständigheter vad gäller serviceavtal, finansiella avtal etcetera.

Vi måste alla hjälpas åt och ta ansvar i våra olika roller i ett gemensamt samhälle. Ingen kommer att gå oberörd ur den situation vi befinner oss i.

Styrelsen Svensk Vindkraft