Skattereduktion för förnybar elproduktion

Skattereduktion för förnybar elproduktion

DEBATT:  Möjligheten att delta i energiomställningen måste också erbjudas medborgare utan egna tak eller tomter. Efter nästan tio års kamp för att få frågan om skattelättnad för andelsägd förnybar elproduktion prövad, kom i veckan äntligen beskedet. Nu snabbutreder regeringen möjligheterna att… Läs mer
REPLIK - Medvind för svensk vindkraft

REPLIK - Medvind för svensk vindkraft

 Medvind för Svenska vindkraften men med inbyggd motvind Svensk vindkraft mår inte så bra som det antyds i TT artikeln, Medvind för Svenska vindkraften, angående nya beställningar inom branschen. Att det beställs ny vindkraft visar att prispressen inom branschen fortsätter. Läs mer
Global 100% Renewable Energy Platform launched! 

Global 100% Renewable Energy Platform launched! 

Bonn, 8 May 2017 – Today, representatives from major organizations from all over the world have gathered in Bonn to launch the Global 100% Renewable Energy Platform. During the launch event, some of the world’s most renowned experts on renewable energy presented solutions and… Läs mer
Debatt SVD Näringsliv: Elcertifikatsystemet har kollapsat.

Debatt SVD Näringsliv: Elcertifikatsystemet har kollapsat.

 Elcertifikatsystemet har kollapsat. Vindkrafts Sverige tvingas stänga ner verken för att minska förlusterna! Elcertifikatsystemet har kollapsat, de senaste dagarna har certifikatpriserna varit nere på 5-6 öre, en tredjedel mot för ett år sedan! För de som byggde vindkraft åren 2006-2012 behövs… Läs mer
Replik debattartikel i GP 21 dec 2016

Replik debattartikel i GP 21 dec 2016

Vi gillar förnybart  2016-12-21 15:14     Det politiska målet för förnybar elproduktion är 18 TWh till 2030. Det ska åstadkommas via elcertifikatsystemet. I mitten av oktober presenterade Energimyndigheten ett förslag på en kvotkurva för elcertifikatsystemet… Läs mer
Lägg inte utbyggnaden av förnybar energi i malpåse

Lägg inte utbyggnaden av förnybar energi i malpåse

DEBATT För att klara målet om ett helt förnybart elsystem 2040 och visa handlingskraft i förverkligandet av Parisavtalet måste regeringen säkra den fortsatta utbyggnaden av förnybar el. Energimyndighetens förslag att senarelägga utbyggnaden av förnybar el går stick… Läs mer