”Nej, FN:s klimatpanel förordar inte kärnkraft”

”Nej, FN:s klimatpanel förordar inte kärnkraft”

Det har blivit en utbredd uppfattning i Sverige att FN:s klimatpanel IPCC skulle förespråka eller ta ställning för kärnkraft. Så är inte fallet, skriver professorerna Christian Azar, Ottmar Edenhofer och Sabine Fuss som alla deltagit i IPCC:s arbete. Läs… Läs mer
Så tryggar vi framtidens förnybara elsystem

Så tryggar vi framtidens förnybara elsystem

Debatt GP: Moderaterna hotar att lämna energiöverenskommelsen från 2016 om det inte satsas på kärnkraft i Sverige. Men det finns i dag inget förbud mot ny kärnkraft. Dock är den tre gånger dyrare än ny vindkraft. Det sprids också… Läs mer
Ramverk för färdplan mot 100% förnybart

Ramverk för färdplan mot 100% förnybart

En omställning som brådskar Sverige har genom energiöverenskommelsen mellan fem partier från 2016 ett mål om 100 % förnybar elförsörjning till år 2040. Det är bra, men det är långt ifrån tillräckligt. Sverige har unikt goda möjligheter att ställa om… Läs mer
Vinst från kärnkraft bygger på feltolkningar

Vinst från kärnkraft bygger på feltolkningar

Slutsatsen att 1 000 miljarder kan sparas med ny kärnkraft bygger på ett antal feltolkningar av publicerade rapporter. Det skriver Lennart Söder, professor i elkraftsystem, i en replik.Tre forskare, Janne Wallenius, Pär Olsson och Peter Szakalos, skriver i en debattartikel att … Läs mer
Webinarium om Repowering

Webinarium om Repowering

Uppsala Universitet och Nätverket för Vindbruk håller den 21 februari ett öppet webinarium om repowering i vindkraft. Torsdagen den 21 februari kl. 14.00 – 15.00. I Du får veta mer om vilka alternativ man har när vindkraftverken har tjänat… Läs mer
Energimyndighetens förslag till stoppregel verkningslös

Energimyndighetens förslag till stoppregel verkningslös

Myndigheten föreslår ett datumstopp år 2030, minst 9 år efter att utbyggnadsmålet har uppnåtts. Därmed blir förslaget i praktiken helt verkningslöst med konsekvensen att lönsamheten i merparten av alla investeringar hotas, säger Svensk Vindenergi i ett pressmeddelande. Läs mer Vi är… Läs mer
Debatt: Strömavbrott ett säkerhetshål i infrastrukturen

Debatt: Strömavbrott ett säkerhetshål i infrastrukturen

Ett pålitligt elsystem är viktigt för det moderna och effektiva välfärdssamhället. Förnybar energi ger fördelar ur ett totalförsvarsperspektiv, en ökad lokal elproduktion leder till ökad motståndskraft, ändå är el och elnät inte klassat som en del av Totalförsvaret. Läs hela… Läs mer
Re-Source Amsterdam

Re-Source Amsterdam

Swedish Windpower Association is proud to support the largest corporate renewable energy sourcing event in Europe, the event connects renewable energy buyers and sellers to capitalize on the corporate PPA boom. Amsterdam on 20-21… Läs mer
Fördjupad studie; Drift och underhåll

Fördjupad studie; Drift och underhåll

Inom projektet Fördjupad studie – Drift och underhåll har vindkraftens driftsfas undersökts utifrån perspektivet regional nytta i form av arbetstillfällen. Syftet har varit att visa på hur arbetsmarknaden ser ut under vindkraftens driftsfas, samt belysa utrymmet… Läs mer
Seminarium: Tema vindresursen

Seminarium: Tema vindresursen

Vindforsk bjuder i samarbete med STandUP for Wind in till ett seminarium om vindresursen på Uppsala universitetet, det övergripande temat: Hur kan forskningsresultat omsättas till lönsam vindkraftsproduktion. 8 november  kl. 09.00 – 16.00 För mer info: www.vindforsk.se/konferenser… Läs mer