Re-Source Amsterdam

Re-Source Amsterdam

Swedish Windpower Association is proud to support the largest corporate renewable energy sourcing event in Europe, the event connects renewable energy buyers and sellers to capitalize on the corporate PPA boom. Amsterdam on 20-21… Läs mer
Fördjupad studie; Drift och underhåll

Fördjupad studie; Drift och underhåll

Inom projektet Fördjupad studie – Drift och underhåll har vindkraftens driftsfas undersökts utifrån perspektivet regional nytta i form av arbetstillfällen. Syftet har varit att visa på hur arbetsmarknaden ser ut under vindkraftens driftsfas, samt belysa utrymmet… Läs mer
Seminarium: Tema vindresursen

Seminarium: Tema vindresursen

Vindforsk bjuder i samarbete med STandUP for Wind in till ett seminarium om vindresursen på Uppsala universitetet, det övergripande temat: Hur kan forskningsresultat omsättas till lönsam vindkraftsproduktion. 8 november  kl. 09.00 – 16.00 För mer info: www.vindforsk.se/konferenser… Läs mer
Senaste i vindkraftsjuridiken!

Senaste i vindkraftsjuridiken!

Vindkraftsjuridik är komplex och föränderlig. Välkommen till kostnadsfritt seminarium där flera från Foyen Advokatfirma medverkar och reder ut det senaste – det är olika delar av vindkraftsjuridiken om berörs. Arrangör Skånes vindkraftsakademi & Näringslivsavdelningen, Malmö stad. 10 oktober kl. 10:00 – 13:00, Stora Varvsgatan… Läs mer
Energifakta i valdebatten

Energifakta i valdebatten

Efter sommarens värmebölja har klimatdiskussionen fått större utrymme, och därmed även den energipolitiska debatten. Det är positivt, men tyvärr förekommer en rad förenklingar och ibland rena felaktigheter i debatten. Här kommer ett ”cheat sheet” för att syna och bemöta några… Läs mer
Vi välkomnar våra nya styrelseledamöter

Vi välkomnar våra nya styrelseledamöter

Vi välkomnar våra nya styrelseledamöter Henrik och Ingvar Henrik Aleryd Henrik började med vindkraft på Göteborg Energi 1999 och har arbetat med vindkraft på regional och nationell nivå inom Power Väst och Energimyndighetens Nätverket för vindbruk sedan 2008… Läs mer
Är du fångad i nätet?

Är du fångad i nätet?

I senaste numret av Tidningen Svensk Vindkraft kan du bl.a läsa ett antal intressanta artiklar om Svenska kraftnät. Vi tar en titt på elnätet, pratar med dem som gör det möjligt att växla in förnybara energikällor och besöker… Läs mer
Svensk Vindkraftföreningspris för 2018

Svensk Vindkraftföreningspris för 2018

Årets Vindkraftpristagare 2018 Svensk Vindkraftföreningspris för 2018 tilldelas: Henrik Aleryd & Fredrik Dolff – Power Väst Power Väst med Henrik Aleryd och Fredrik Dolff har bidragit till att ta fram och förmedla viktig statistik med goda underbyggda… Läs mer