Är du fångad i nätet?

Är du fångad i nätet?

I senaste numret av Tidningen Svensk Vindkraft kan du bl.a läsa ett antal intressanta artiklar om Svenska kraftnät. Vi tar en titt på elnätet, pratar med dem som gör det möjligt att växla in förnybara energikällor och besöker… Läs mer
Svensk Vindkraftföreningspris för 2018

Svensk Vindkraftföreningspris för 2018

Årets Vindkraftpristagare 2018 Svensk Vindkraftföreningspris för 2018 tilldelas: Henrik Aleryd & Fredrik Dolff – Power Väst Power Väst med Henrik Aleryd och Fredrik Dolff har bidragit till att ta fram och förmedla viktig statistik med goda underbyggda… Läs mer
Elexport – den bortglömda klimatfrågan

Elexport – den bortglömda klimatfrågan

DEBATT Det finns en mycket viktig men nästan helt bortglömd klimatfråga. Den prioriteras varken av regeringen eller den politiska oppositionen. Den drivs vare sig av Naturvårdsverket eller Energimyndigheten. Det handlar om den svenska elexporten, skriver Linda Burenius Magnusson, 100%… Läs mer
Svensk Vindkraftförening tar plats i global vindkraftsstyrelse

Svensk Vindkraftförening tar plats i global vindkraftsstyrelse

Svensk Vindkraftförenings verksamhetschef, Ulla Hedman Andrén, har vid ett extra styrelsemöte utsetts till ordinarie ledamot i World Wind Energy Association, WWEA. Efter att framgångsrikt ha projektlett innevarande års världsvindskonferens i Malmö kommer Ulla initialt agera som ”Past WWEC Organizer”, där… Läs mer
Debatt ”EU lägger krokben för energiomställningen

Debatt ”EU lägger krokben för energiomställningen"

DEBATT | FÖRNYBAR ENERGI Om EU-parlamentet i morgon röstar för en uppdatering av EU:s direktiv om energieffektivisering kommer byggnader som använder mycket förnybar el att räknas som mer energieffektiva än de egentligen är. Det riskerar hela omställningen till förnybar energi. Läs mer
Skattereduktion för förnybar elproduktion

Skattereduktion för förnybar elproduktion

DEBATT:  Möjligheten att delta i energiomställningen måste också erbjudas medborgare utan egna tak eller tomter. Efter nästan tio års kamp för att få frågan om skattelättnad för andelsägd förnybar elproduktion prövad, kom i veckan äntligen beskedet. Nu snabbutreder regeringen möjligheterna att… Läs mer