Senaste i vindkraftsjuridiken!

Senaste i vindkraftsjuridiken!

Vindkraftsjuridik är komplex och föränderlig. Välkommen till kostnadsfritt seminarium där flera från Foyen Advokatfirma medverkar och reder ut det senaste – det är olika delar av vindkraftsjuridiken om berörs. Arrangör Skånes vindkraftsakademi & Näringslivsavdelningen, Malmö stad. 10 oktober kl. 10:00 – 13:00, Stora Varvsgatan… Läs mer
Energifakta i valdebatten

Energifakta i valdebatten

Efter sommarens värmebölja har klimatdiskussionen fått större utrymme, och därmed även den energipolitiska debatten. Det är positivt, men tyvärr förekommer en rad förenklingar och ibland rena felaktigheter i debatten. Här kommer ett ”cheat sheet” för att syna och bemöta några… Läs mer
Vi välkomnar våra nya styrelseledamöter

Vi välkomnar våra nya styrelseledamöter

Vi välkomnar våra nya styrelseledamöter Henrik och Ingvar Henrik Aleryd Henrik började med vindkraft på Göteborg Energi 1999 och har arbetat med vindkraft på regional och nationell nivå inom Power Väst och Energimyndighetens Nätverket för vindbruk sedan 2008… Läs mer
Är du fångad i nätet?

Är du fångad i nätet?

I senaste numret av Tidningen Svensk Vindkraft kan du bl.a läsa ett antal intressanta artiklar om Svenska kraftnät. Vi tar en titt på elnätet, pratar med dem som gör det möjligt att växla in förnybara energikällor och besöker… Läs mer
Svensk Vindkraftföreningspris för 2018

Svensk Vindkraftföreningspris för 2018

Årets Vindkraftpristagare 2018 Svensk Vindkraftföreningspris för 2018 tilldelas: Henrik Aleryd & Fredrik Dolff – Power Väst Power Väst med Henrik Aleryd och Fredrik Dolff har bidragit till att ta fram och förmedla viktig statistik med goda underbyggda… Läs mer
Elexport – den bortglömda klimatfrågan

Elexport – den bortglömda klimatfrågan

DEBATT Det finns en mycket viktig men nästan helt bortglömd klimatfråga. Den prioriteras varken av regeringen eller den politiska oppositionen. Den drivs vare sig av Naturvårdsverket eller Energimyndigheten. Det handlar om den svenska elexporten, skriver Linda Burenius Magnusson, 100%… Läs mer
Svensk Vindkraftförening tar plats i global vindkraftsstyrelse

Svensk Vindkraftförening tar plats i global vindkraftsstyrelse

Svensk Vindkraftförenings verksamhetschef, Ulla Hedman Andrén, har vid ett extra styrelsemöte utsetts till ordinarie ledamot i World Wind Energy Association, WWEA. Efter att framgångsrikt ha projektlett innevarande års världsvindskonferens i Malmö kommer Ulla initialt agera som ”Past WWEC Organizer”, där… Läs mer