Join us to celebrate the first World REnew Day!

Join us to celebrate the first World REnew Day!

Changing the world for tomorrow….It is the time to declare a 100% renewable energy supply the new normal! It is time to give absolute priority to renewable energy! It is time for a new culture and lifestyle – based on… Läs mer
Årets Vindkraftspris 2019

Årets Vindkraftspris 2019

Svensk Vindkraftförenings Vindkraftpris för 2019 – tilldelas Andreas Wickman  Andreas har förutom att vara en av pionjärerna inom vindkraftsbranschen ständigt tittat på möjligheter att utveckla och skapa nya marknader för branschen. Detta har bidragit till att driva branschen framåt till… Läs mer
”Nej, FN:s klimatpanel förordar inte kärnkraft”

”Nej, FN:s klimatpanel förordar inte kärnkraft”

Det har blivit en utbredd uppfattning i Sverige att FN:s klimatpanel IPCC skulle förespråka eller ta ställning för kärnkraft. Så är inte fallet, skriver professorerna Christian Azar, Ottmar Edenhofer och Sabine Fuss som alla deltagit i IPCC:s arbete. Läs… Läs mer
Så tryggar vi framtidens förnybara elsystem

Så tryggar vi framtidens förnybara elsystem

Debatt GP: Moderaterna hotar att lämna energiöverenskommelsen från 2016 om det inte satsas på kärnkraft i Sverige. Men det finns i dag inget förbud mot ny kärnkraft. Dock är den tre gånger dyrare än ny vindkraft. Det sprids också… Läs mer
Ramverk för färdplan mot 100% förnybart

Ramverk för färdplan mot 100% förnybart

En omställning som brådskar Sverige har genom energiöverenskommelsen mellan fem partier från 2016 ett mål om 100 % förnybar elförsörjning till år 2040. Det är bra, men det är långt ifrån tillräckligt. Sverige har unikt goda möjligheter att ställa om… Läs mer
Vinst från kärnkraft bygger på feltolkningar

Vinst från kärnkraft bygger på feltolkningar

Slutsatsen att 1 000 miljarder kan sparas med ny kärnkraft bygger på ett antal feltolkningar av publicerade rapporter. Det skriver Lennart Söder, professor i elkraftsystem, i en replik.Tre forskare, Janne Wallenius, Pär Olsson och Peter Szakalos, skriver i en debattartikel att … Läs mer
Webinarium om Repowering

Webinarium om Repowering

Uppsala Universitet och Nätverket för Vindbruk håller den 21 februari ett öppet webinarium om repowering i vindkraft. Torsdagen den 21 februari kl. 14.00 – 15.00. I Du får veta mer om vilka alternativ man har när vindkraftverken har tjänat… Läs mer
Energimyndighetens förslag till stoppregel verkningslös

Energimyndighetens förslag till stoppregel verkningslös

Myndigheten föreslår ett datumstopp år 2030, minst 9 år efter att utbyggnadsmålet har uppnåtts. Därmed blir förslaget i praktiken helt verkningslöst med konsekvensen att lönsamheten i merparten av alla investeringar hotas, säger Svensk Vindenergi i ett pressmeddelande. Läs mer Vi är… Läs mer
Debatt: Strömavbrott ett säkerhetshål i infrastrukturen

Debatt: Strömavbrott ett säkerhetshål i infrastrukturen

Ett pålitligt elsystem är viktigt för det moderna och effektiva välfärdssamhället. Förnybar energi ger fördelar ur ett totalförsvarsperspektiv, en ökad lokal elproduktion leder till ökad motståndskraft, ändå är el och elnät inte klassat som en del av Totalförsvaret. Läs hela… Läs mer