Bästa medlemmar!

Vi har väldigt utmanande tider. 2020 har inletts av omständigheter som i stigande grad är näst intill omöjliga att styra över och som sammanvägt orsakat fallande elpriser och priser på elcertifikat. För att nämna några: Riklig vindtillgång. Riklig nederbörd. Det… Läs mer

Länsposten: "Allvarligt läge för vindkraftägare"

Den rekordvarma vintern och låga efterfrågan på el har gett ett rekordlågt elpris, samtidigt är värdet på elcertifikaten är på väg mot noll kronor. Nu varnar Svensk Vindkraftförening för en konkursvåg för mindre vindkraftsbolag och krav ställs på att regeringen… Läs mer

Styrelsens arbete kring värdet av elcertifikat

Satta mål för vindkraftens andel i energimixen har uppfyllts i förtid. Det har lett till mer tillgång än efterfrågan på elcertifikat med prisras som följd. Detta har drabbat pionjärerna i branschen. Pionjärer som tagit smällar och banat väg för en… Läs mer

Nu händer det!

Regeringskansliet – Infrastrukturdepartementet har lämnat Remiss av förslag om att elcertifikatssystemet bör avslutas år 2035 och ett stoppdatum den 31 december 2021 bör införas i Sverige Läs remissen här!… Läs mer
Re-powering

Re-powering

I samarbete med Energimyndigheten har vi genomfört ett seminarium i Falkenberg. Det spelades in och du kan ta del av filmerna här. Presentationer: Välkomna-Redovisning-av-projektet-och-lathunden.-Jeanette-Lindeblad-och-Åsa-Lindbom-Svensk-VindkraftföreningLadda ner… Läs mer