Årets Vindkraftspris 2019

Publicerat av: Jeanette Lindeblad

Svensk Vindkraftförenings Vindkraftpris för 2019 – tilldelas

Andreas Wickman 

Andreas har förutom att vara en av pionjärerna inom vindkraftsbranschen ständigt tittat på möjligheter att utveckla och skapa nya marknader för branschen. Detta har bidragit till att driva branschen framåt till vad den är idag. Andreas Wickman har genom åren varit en pionjär inom; 

  • vindkraftsprojektering
  • havsbaserad vindkraft
  • vindkraft i skogslandskap
  • generationsskiften (re-powering)
  • andelsägd vindkraft
  • utvecklingen av modeller hur man fördelar vindkraftens intäkter mellan vindkraftsägarna, markägare och närboende

Gotland där Andreas till stora delar har bedrivit sitt vindkraftsarbete har varit en drivande region i Sverige som många gånger visat vägen för övriga Sveriges vindkraftsutbyggnad. Det började till stora delar på Nässudden efter kärnkraftskatastrofen i Tjernobyl vilket triggade ett gäng Gotlänningar att satsa på vindkraftsutbyggnaden. 

Genom att vara med och driva vindkraftsutbyggnaden på Gotland har Andreas varit med och visat att både turister och örnar kan samexistera med vindkraften då de har ökat exponentiellt samtidigt som vindkraften har byggts ut kraftigt de senaste 30 åren.

Med sin nyfikenhet och stora kunskaper har Andreas tagit sig utanför Gotlands omnejdande vatten och arbetat både på fastlandet och internationellt där han satt avtryck bland annat genom att införa bättre förutsättningar för vindkraftens utbyggnad genom att skapa en samförståelse mellan alla berörda parter inom projektering och drift. 

Därför vill Svensk Vindkraftförening förära Andreas Wickman 2019 års vindkraftspris. 

Katrineholm den 6 maj 2019 

Styrelsen i Svensk Vindkraftförening