Är du fångad i nätet?

Publicerat av: Ulla Hedman Andrén

I senaste numret av Tidningen Svensk Vindkraft kan du bl.a läsa ett antal intressanta artiklar om Svenska kraftnät.

Vi tar en titt på elnätet, pratar med dem som gör det möjligt att växla in förnybara energikällor och besöker flera framgångsrika projekt. Svenska kraftnäts generaldirektör, Ulla Sandborgh, är dessutom profil i detta numret.

Läs artikel och mycket mer i; SvenskVindkraft#2-2018