Svensk
Vindkraft

För en framtid i medvind

Se filmen om oss
Inbjudan till konferens

Inbjudan till konferens

SVENSK VINDKRAFT OCH SKF BJUDER IN TILL NÄTVERKSTRÄFF HOS SKF I GÖTEBORG!TEMA OCH MÅLGRUPPSyftet är att bjuda in till en nätverksträff med intressanta talare från både SKF och vindkrafts-ägare och därmed bidra till kunskapsutbyte inom drift & underhåll med fokus...

läs mer
Lokala vindelproducenter anmäler GEAB

Lokala vindelproducenter anmäler GEAB

Gotland har sedan länge bland de högsta nätavgifterna i Sverige och förändringen av vilka som debiteras denna höga avgift har lett till att Gotlands vindelproducenter nu anmält GEAB, Gotlands Elnät Aktiebolag, till Elmarknadsinspektionen. Föreningen anser att avgiften...

läs mer

650+ medlemmar

Och vi fortsätter att växa

”Vi uppskattar att det finns forum med fokus på tekniska utmaningar som gör att vi kan lyckas med utbyggnad av vindkraft på ett effektivt och säkert sätt och därmed en hållbar produktion och en fossilfri framtid. Konferensen Winterwind ger oss närhet till internationellt utbyte och kunskap – ett lättillgängligt sätt att stärka vår kompetens.”

 

Daniel Gustafsson

Vattenfall Vindkraft

”Att vara med i Svensk Vindkraftförening är en självklarhet. De jobbar för oss som investerat i vindkraftverk och som driver dessa. Det är superviktigt att ha en förening som tar tillvara våra intressen gentemot regering, riksdag och myndigheter. Avgörande för vår bransch. Föreningen har jobbat mycket för vindkraftens positiva utveckling. Som ju har utvecklats något enormt. Nu jobbar de för att certifikat systemet inte skall kollapsa. Ett synnerligen viktigt mål som skall undvika många konkurser. Styrelsen har gjort ett bra jobb. Men mer måste göras och jag är säker på att styrelsen inte är nöjda utan fortsätter oförtröttligt med att kämpa för oss i vindkraftsbranschen.”

 

Mats Olsson

Sydax

”Utöver att vara en viktig röst för vindkraftsägare ordnar föreningen informativa träffar och ger ut en mycket professionell och intressant tidning.”

 

Johan Hammarqvist

Eolus Vind

”Vi på St1 är väldigt glada över att vara medlemmar i Svensk Vindkraftförening. Vi har stor nytta av vårt medlemskap i form av tillgång till mycket kompetent rådgivning vid frågeställningar samt att vi snabbt får ta del av viktig information rörande branschfrågor. Kort sagt, vi rekommenderar alla som på något sätt är verksamma i vindkraftbranschen ett medlemskap i Svensk Vindkraftförening!”

 

Dan Sjöberg

ST1

”Svensk Vindkraftförening – ett stöd i svåra tider!
Nu mer än någonsin behöver vindkraftproducenter och exploatörer tala med gemensam stämma för att kunna få gehör för de många goda och nödvändiga branschförslag som återfinns bland föreningens medlemmar. Vi hoppas nu närmast på att elcertifikatsystemet kan avslutas på ett för tidiga investerare acceptabelt sätt och där har Svensk Vindkraftförening sannolikt bidragit på ett signifikant sätt till det förslag som nu är ute på remiss.”

 

Göran Ronsten

SVEF

Kommande evenemang

Upptäck föreningen

Nu arrangerar vi intressanta seminarier för medlemmar och potentiella medlemmar. Vi kommer att informera om:

  • föreningen och dess historik
  • vad som är på gång
  • medlemsförmåner
  • medlemsrabatten på vindkraftsförsäkringen samt återställandegarantin

Vi avslutar med en gemensam diskussion samt frågor. Det digitala seminariet hålls via Zoom eller Teams.

Seminarierna arrangeras första måndagen varje månad, kl. 14.00

Kunskapsbank för framtidens energiförsörjning

Vi företräder ett nätverk av allt från mindre vindkrafstägare till stora energibolag och institutionella investerare. Vårt gemensamma mål är att verka för en effektiv utveckling av vindkraften i Sverige. Inte minst när det gäller rimliga ekonomiska villkor för producenter och att sprida kunskap om ny teknik.

Vi samverkar med myndigheter och organisationer, både nationellt och internationellt. Med mer än 30 års erfarenhet företräder vi idag 1 000 medlemmar. Bli medlem du också! Tillsammans är vi starkare och skapar en framtid i medvind.

Vill du också ta del av våra medlemsförmåner?

Blås liv i ditt vindkraftsintresse. Föreningen är öppen för alla och bland våra medlemmar finns bl.a leverantörer, projektörer, investerare, service- och underhållsföretag, privatpersoner mfl.

* Gäller för våra företagsmedlemmar.
** Gäller endast företagsmedlemmar med produktion.

Medlemsförmåner

Tidningen Svensk Vindkraft

Årsprenumeration på vår tidning Svensk Vindkraft och rabatt vid annonsering.

Försäkring**

Förmånlig vindkraftförsäkring via Marsh AB. Rabatt på försäkringslösning för återställandegaranti via Marsh AB.

Etablerad remissinstans

Var med och påverka beslutsfattare genom föreningens remissvar.

Rapporter och marknadsanalyser*

Tillsammans med samarbetspartners erbjuder vi rabatt på olika rapporter och marknadsanalyser.

Konferenser och seminarier*

Inbjudan till och rabatt på föreningens konferenser och seminarier, t.ex. Winterwind, RE-Scandinavia, Drift & Underhållskonferens.

Juridisk rådgivning

En timmes fri juridisk rådgivning och rabatt * på tillkommande timmar hos MAQS.

Ramavtal elhandel**

Möjlighet att sälja el, certifikat och ursprungsgarantier enligt vårt ramavtal med Bixia.

Nyhetsbrev

6 ggr/år får du ta del av vårt nyhetsbrev där vi berättar om vårt arbete och tar upp de mest aktuella frågorna.

Prenumerera på vår tidning
Svensk vindkraft

Vi publicerar nyheter, reportage och intervjuer från vindkraftsbranschen. Syftet med tidningen är att arbeta för vindkraftens fortsatta utveckling, att nyansera debatten, förmedla forskningsresultat och information om teknisk utveckling samt bevaka och granska såväl vindkraftbranschen som myndigheters och politikers arbete. Ges ut 5 ggr/år på svenska med summering på engelska. För icke-medlemmar kostar en prenumeration 800 kr/år!

Vill du annonsera?

Med en annons i tidningen når du alla vindkraftsintressenter så som;  producenter, ägare, elbolag, entreprenörer, projektörer, leverantörer, service- och underhållsföretag, myndigheter, länsstyrelser, politiker, forskare, media, m.fl.

Kontakta oss för annonsering